Portretten van Kinderen (2020)

Eind 2020 maakte Pierre Mertens met curator Edith Doove een eerste opstelling van zijn recente schilderijen onder de naam ‘Loving Care’ in de Blikfabriek, Antwerpen. Nu is hij op zoek naar een geschikte plaats om dit werk binnen het internationale kunstmilieu te tonen.

Voor deze reeks van 12 portretten grijpt hij nu terug naar het klassieke schilderen dat hij sinds de jaren zeventig verlaten heeft, omdat alleen schilderkunst de juiste afstand schept om naar dit lijden te kijken.

Hij vestigt met deze reeks de aandacht op een gigantisch wereld-gezondheidsprobleem dat onderbelicht blijft maar jaarlijks wereldwijd 1 miljoen kinderen treft. 80% in ontwikkelingslanden waar de grote meerderheid geen toegang heeft tot gezondheidszorg.

De beeldend kunstenaar en activist Pierre Mertens komen in deze reeks weer samen. Hij zoekt hij met zijn werk altijd naar een maatschappelijke relevantie, maar hier vallen beide aspecten van hem letterlijk samen.

Dit, voor hem zeldzame, atelierwerk wil hij tonen binnen het kunstcircuit waar de portretten met voldoende afstand en respect kunnen bekeken en besproken worden.

Tijdens de opening van de tentoonstelling spraken Prof. Dr. Dirk De Wachter en Pierre Mertens over ‘de kunst van zorgen’ . Het interview met de kunst voor ATV-nieuws vind je hier.

Curator Edith Doove

Foto’s: Walter Saenen