Notarishuis: Olympia (2015)

Inspelend op de context van het Antwerpse Notarishuis maakt Pierre Mertens verschillende ingrepen in dit monumentale gebouw. Hij vertrekt van de notarissymbolen ‘weegschaal, ganzenveer en boek’ die hij alle drie als uitgangspunt neemt voor een werk.Op de monumentale glazen voordeur schreef hij de notarisspreuk ‘Lex est quodcumque notamus’ of ‘wat we schrijven wordt wet’ in braille.

Voor zijn deelname aan Flux-kunstroute aan de Leie (Some Loopholes ain’t so Loopy) kroop Pierre Mertens in de huid van een notaris.

Hij schrijft de bezoeker een notariële verklaring uit, waarbij die een geheim of quote mag intypen, en hij garandeert dat alle sporen hiervan gewist worden. Deze verklaring mag de bezoeker meenemen of achter laten in het archief van niet-trasseerbare geheimen. Vanaf oktober 2015 maakt dit werk ook deel uit van de expo in het notarishuis.

Inspelende op het groeiend probleem van daklozen en asielzoekers werkt hij met collega Dries Segers een project uit waarbij zij beiden de locaties van daklozen notarieel te koop stellen. Hij doet dit in overleg met de diensten die zich over daklozen ontfermen. Op de tafels in de roepzalen hangen de notariële affiches die de locaties van de daklozen te koop stellen. De affiches worden getoond op de plaatsen waar daklozen worden opgevangen en het eindproduct wordt ook getoond in de projectruimte Q46 die daarmee haar tweede propositie aan het publiek voorstelt.

 

(foto’s Gert Winckelmans)