Covers in Q46 (2015)

Met ‘Covers’ onderzoekt Pierre Mertens de spanning tussen eigendomsrecht en de individuele vrijheid om te bouwen op het oeuvre en de kennis van anderen. Waar begint en eindigt plagiaat? Ook in de geneeskunde en het wetenschappelijk onderzoek bevraagt hij het gebruik van patenten. In hoeverre gaat dit alles om het beschermen van macht, van geld, van het establishment en niet over de zorg en noden van het kwetsbare individu. (foto’s Gert Winckelmans)