De verborgen kunstcollectie (1989)

De verborgen kunstcollectie (Zoersel 1989)

Pierre Mertens hing over alle kunstwerken van het gemeente Zoersel doeken met zijn veelgebruikte motief. Jan Hoet opende de tentoonstelling en zegde dat de kunstenaar de banaliteit onderstreept door de te bedekken. Hij vergeleek Mertens met een monnik die zijn motief geduldig schildert zoals monniken boeken overschreven.

De rode loper van het gemeentehuis werd ook overschilderd en in het waterzuiveringstation plaaste hij kermiseendjes. In de wandelgangen maakte hij van vinilplaten muzeikdoosjes.