The Gap (2004)

‘The Gap’ (uitg. Target Foundation 2004 Rotterdam) over de kunstintegratieprojecten van Pierre Mertens tussen 1999 en 2003 met een introductie door Marc Ruyters (H art) en voor het eerst aan het publiek voorgesteld in het M HKA