Bolero (2010 tot nu)

Presentatiie Genk Manifesta:  Bolero is een rondreizende tentoonstelling gestart door 4 in België levende kunstenaars: Willo Gonnissen, Frank Waegemans, Mulegate Tafese en Pierre Mertens. Zij maakten elk een wer op een bladzijde van een krant en nodigen collega's uit om hetzelfde te doen. De tenstoonstelling reisde van Ethiopia, Tanzania, South Africa, Vietnam, India, China, Germany, Zwitserdland, de randprogramm's van Manifesta in Belgium en de Documenta in Athene.