UNCOVERED in Q46 liep ten einde
de daklozenkrant in nog verdeling op verschillende plaatsen in het kunstmillieu aan 20 € en op straat aan 2 €